Ozon reinigen in farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen

Het alsmaar groter wordende probleem van medicijnresten in afvalwater en oppervlaktewater moet aangepakt worden. De farmaceutische industrie werkt aan medicijnen zonder gevaarlijke afvalstoffen echter dit duurt jaren voordat alle medicijnen aangepast zijn. Een snellere en beschikbare oplossing is het zo goed mogelijk reinigen bij de bron.

Op dit moment kunnen we met diverse technieken, zoals actieve kool(PAC),  UV en ozonreiniging het water al behandelen, waarbij de laatste ontwikkelingen met gebruikmaking van ozontechniek bijna voor 100% het water zuivert.

Er is jaren getest, gesproken en er is nu vanuit de overheid een budget van € 60.000.000 vrijgemaakt om te investeren.

Meer weten:

Medicijnresten uit afvalwater halen

Ozon Waterdesinfectie

Brochure_-_pharmaceutical_residues_treatment_v1.0_en-web

Brochure – RENA Water Solutions v1.0 (EN)-web

Plug & Play oplossing voor ziekenhuizen al toegepast in Scandinavië.